จองทัวร์

ชื่อ ( Name ) *
นามสกุล ( Surname ) *
เบอร์โทร (Tel ) เบอร์แฟกซ์ ( Fax)
มือถือ ( Mobile Phone)อีเมล์ ( Email ) *
รหัสทัวร์ (Tour Code) รายการทัวร์ที่จอง (Tour Name)
กำหนดการเดินทางไป (Period Form) กำหนดการเดินทางกลับ (Period To)
ชื่อโรงแรม (Hotel)  *
จำนวนผู้เดินทาง ( How many person (s) )
    - ผู้ใหญ่
รายชื่อผู้เดินทางตรงตามพาสปอร์ต กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
    - เด็ก ( อายุต่ำกว่า 12 ปี )
รายชื่อผู้เดินทางตรงตามพาสปอร์ต "กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น"
จำนวน / ประเภทห้องพัก (Room Type )  *รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เดินทาง
    - ห้องพักเดี่ยว ( Single ) จำนวน ห้องประเภทอาหารที่ไม่รับประทาน
    - ห้องพักเตียงคู่( Twin ) จำนวน ห้องโรคประจำตัว
    - ห้องพักเตียงเดี่ยว ( Double ) จำนวน ห้องข้อมูลอื่นๆ
    - ห้องพัก 3 ท่าน ( Triple ) จำนวน ห้องAuti-Spam Code : AM183
    - เสริมเตียงเด็กอ่อน ( Baby Cot ) จำนวน ห้อง
ประเภทห้องพัก จะไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด เป็นเพียงการแสดงความจำนงไปยังโรงแรมเท่านั้น


 • สินค้าและบริการ

 • Mileage air and Travel Co.,Ltd.
  1338/943 โครงการศุภาลัย พรีมา รีวา ถ.พระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ 10120
  โทร: +662-294-5594
  แฟกซ์: +662-294-5595
  อีเมล์: info@mileageair.com
  License No. 11/08596