ล่องเรือดินเนอร์ สุดโรแมนติก เจ้าพระยาปริ้นเซส ในราคาท่านละ 950 บาท

จองทัวร์
   ล่องเรือดินเนอร์ สุดโรแมนติก เจ้าพระยาปริ้นเซส ในราคาท่านละ 950 บาท
รายละเอียด

รายการอาหาร : บุฟเฟต์นานาชาติ (International Buffet)
รายการเครื่องดื่ม : ซอฟท์ดริงค์ จำพวก น้ำชา กาแฟ และน้ำดื่ม( ไม่รวมน้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
ระยะเวลา : 2-3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : ราคา 950 บาทต่อท่าน, เด็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรแกรมการล่องเรือ 19.00-19.30 น.

ลงทะเบียน ที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

(ถนนเจริญกรุง ซอย 30) บริเวณท่าเรือที่ 1 (Pier 1)

   ตารางวันและเวลาที่สามารถใช้โปรดักส์ได้
วันที่ / เวลา
รายละเอียด
19.45 น.

เรือล่องออกจากริเวอร์ซิตี้ มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดย "เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส" พาท่านล่องชม ความงามของสองฝั่งลำน้ำ เจ้าพระยาในยามค่ำคืน.... ทันทีที่ท่านได้ย่างก้าวเข้าสู่เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่านจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของตัวเรือ พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไป กับการประดับประดาเรือด้วยสถาปัตยกรรมอันทันสมัย และการจัดที่นั่งที่ หรูหรามีระดับอันน่าหลงใหล เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัม ดริ้งฟรุ๊ตพั้น และดรายแสน็คที่ เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จิบเครื่องดื่มเย็นฉ่ำ เคล้าเสียงเป่าแซกโซโฟน บรรเลงจากนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ในหลากหลายบทเพลงที่ท่านคุ้นเคย

20.00 น.

เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติคของแสงเทียนและ เสียงเพลงสากลที่ท่านชื่นชอบโดยนัก ร้องเสียงเสน่ห์จากฟิลิปปินส์ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงาม ของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัด กัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8 พระราชวังบางขุนพรหม และสถานที่ สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

21.45 น.

นำท่านถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

   ราคา

ราคา 950 บาทต่อท่าน

   เด็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
   วิธีการทำจอง

 • ทำการจองผ่านทางอีเมล mileage-air@hotmail.com , mileage-air3@hotmail.com หรือทางแฟกซ์ 02-2945595 พร้อมส่งรายชื่อของผู้โดยสารทุกท่านพร้อมคำนำหน้าชื่อ เละเบอร์โทรศัพท์
 • พร้อมทั้งระบุรายการทัวร์เสริมที่ต้องการทำจอง, วันที่ต้องการใช้
 • การจองจะสมบุรณ์ก้อต่อเมื่อมีการตอบกลับจากทางบริษัทฯ

   หมายเหตุ

 • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทั้งหมด หมายรวมถึง วันเวลาเดินทางและตัวสะกดของผู้เดินทาง ก่อน การชำระเงิน
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าทัวร์ตามวันและเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดเป็นสำคัญ หากเลยเวลาที่กำหนดไปแล้ว บริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนึงกับความสะดวก และปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนสายการบิน โรงแรม รวมทั้งยานพาหนะ และสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย และเหตุให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวอาทิเช่น โรคหัวใจ รวมทั้ง การเสียชีวิตและอุบัติเหตุต่างๆในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้หมายรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด หยุดงาน ปัญหาการเมือง การโจรกรรมและเหตุนอกบังคับใดๆทั้งสิ้น

   รูปภาพประกอบ


 • สินค้าและบริการ

 • Mileage air and Travel Co.,Ltd.
  1338/943 โครงการศุภาลัย พรีมา รีวา ถ.พระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ 10120
  โทร: +662-294-5594
  แฟกซ์: +662-294-5595
  อีเมล์: info@mileageair.com
  License No. 11/08596